Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı Projelendirilmesi

ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJELENDİRMESİ

Geçmiş yıllardan günümüze gelişen sanayileşme faaliyetleri, hızlı bir şekilde artış gösteren nüfus, yaşanılan çevre olayları gibi etkenler, deşarj standartlarının yükselmesine sebep olmakta, atıkların sürdürülebilir ve entegre yönetiminin gerekliliğini göstermektedir.

Gün geçtikçe su geri kazanımının oldukça önem kazandığı da açıkça görmekteyiz. Bunun sonucunda mevcut atıksu arıtma tesislerinin kapasitelerinin ve performanslarının arttırılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Nüfus yoğunluğunun sürekli artış gösterdiği, kapasite artışı için yeterli alana sahip olmayan arıtma tesislerinde, mevcut boyutlardaki tanklar kullanılarak, üzerinde MBR revizyonu gerçekleştirmekteyiz ve tesis kapasitesini 3 katına çıkartabilmekteyiz.

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel çözümler sunuyoruz. Çeşitli boyutlarda modül seçeneklerimiz ile yüksek çamur yaşıyla işletilen GENMBR® sistemlerinde, mevcut tanklar kullanılarak kapasitelerini arttırıp tesisinizi yeniden yapılandırmaktayız.

Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projeler.
MEMSİS ile yüksek standartları yakalayın.