Hollow Fiber Membranlar

HOLLOW FIBER MEMBRANLARIMIZ

GENMBR® modüllerinde kullanılan hollow fiber membranlar Türkiye’de geliştirilmiş ve üretilmiştir. PVDF polimeri ile üretilen membranlar, özel destek tabakası ile güçlendirilmiş,mekanik olarak 5 kat daha dayanıklı hale getirilmiştir. Bu durum membran ömrünün uzamasında, GENMBR® sisteminin işletme maliyetini azaltarak ilk yatırım maliyetininin çok daha kısa sürede kendini tamamlamasına imkan sağlamaktadır. Özellikle su geri kazanımı yapılan MBR tesislerimizde, su kullanımına ait ücretleri göz önüne alırsak, 7-8 ay içerisinde tesis kendini amorti edebilmektedir. Bu sayede hem sıfır atık anlayışı ile firmanız bambaşka bir prestij kazanmaktadır, hem de kaliteli bir atıksu yönetimi ile atıktan kar elde etmek mümkün olacaktır. Siz de tesisinizdeki atıksuların kontrolü açısından bu denli bir gelişime imza atmak isterseniz, iletişim bilgilerimizden bize istediğiniz zaman ulaşabilir, konu ile ilgili detaylı bilgileri uzmanlarımız tarafından alabilirsiniz.

filtre

GENMBR® modüllerinde kullanılan hollow fiber membranlar, 0.03 µm ortalama gözenek çapına sahip olup, askıda katı maddelere, bakterilere ve diğer patojenlere %95-98 oranında giderim verimi sağlamaktadır ve bu sayede oldukça sıkı bir hale gelen alıcı ortam deşarj standartlarına zorlanmadan ulaşılabilmekte, veya Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usüller Tebliği’nde de açıklandığı üzere, amaca uygun olarak yeniden kullanılabilmektedir.

Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projeler.
MEMSİS ile yüksek standartları yakalayın.