Referanslar

İSKİ AĞVA İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi MBR Sistemi Revizyonu – İstanbul (8000 m3/gün)

İstanbul Ağva'da bulunan ileri biyolojik arıtma tesisinde revizyon yapılmış ve MBR sistemi uygulanmıştır. Kapasite artışı için yenilenen tesiste GEN MBR 555 modulleri tercih edilmiştir. Sistem ortalama 4000 maksimum 8000 m3/gün kapasitelidir. Arıtma tesisinin üstten görünümü aşağıda verilmiştir.

Resim: İSKİ Ağva ileri biyolojik arıtma tesisi.

Tesisite son çökeltim havuzları kırılarak membran kasetlerinin yerleşimi için hazır hale getirilmiştir. Aşağıda revizyon işlemine ait görünümler verilmiştir.

Resim 2: Son çökeltim havızlarının düzenlenmesi işlemi.

Tesis revizyon işlemleri sonrası GEN MBR 555 modulleri havuza yerleştirilmiştir. Aşağıdaki şekilde modullerin havuza yerleştirilmesi görünmektedir.

Resim 3: GEN MBR 555 modullerini havuza yerleştirilmesi.

GEN MBR modulerini havuzdaki görüntüsü aşağıda verilmiştir.

Resim 4: GEN MBR modulerinin havuzdaki görünümü.

Resim 5: MBR çıkış suyunun görüntüsü.
Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projeler.
MEMSİS ile yüksek standartları yakalayın.