Referanslar

OPET Su Geri Kazanım Ünitesi Kurulumu

İstanbul Teknik Üniveritesi ve OPET tarafından yürütülen TEYDEB projesi kapsamında OPET Marmara Ereğlisi petro depolama tesisinden kaynaklanan atıksuların sıfır deşarj ile geri kazanımı amaçlanmıştır. Bu doğrultuda OPET’in atıksu geri kazanımı için ihtiyaç duyduğu Ultrafiltrasyon ve Ters Osmoz sistemleri MEMSİS tarafından projelendirilmiş ve kurulumu yapılmıştır. Projelendirmede MEMSİS’in pilot ölçekli sistemlerde elde ettiği bilgiler doğrultusunda proses oluşturulmuştur. Temelinde konvansiyonel membran sistemlerinden farklı olan bu prosesin görüntüsü aşağıda verilmiştir.

Resim: OPET için projelendirilen ve kurulumu yapılan atıksu geri kazanım ünitesi

Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projeler.
MEMSİS ile yüksek standartları yakalayın.