Referanslar

Özen İplik Atıksu Geri Kazanım Sistemi – İstanbul (300 m3/gün)

İstanbul Kıraç-Esenyurt'da bulunan, Özen İplik Tekstil Boyahane Atık Su Geri Kazanım Tesisi, işletmeden gelen endüstriyel atık suyun biyolojik arıtma işlemlerinden sonra membran teknolojileriyle geri kazanılarak proseste tekrar kullanılması amacıyla faaliyet gösterir. Tesisten gelen atık su, elektroksidasyon, mikro disk elek, biyolojik arıtma-MBR (Membran Biyoreaktör) ve ‘fouling resistance reverse osmosis sistem’ adı verilen özel bir sistemden geçirilerek tekrar yüksek kalite proses suyu olarak servis edilir.

  • - Giriş Atıksuyu 1000 – 5000 mg/L arasında değişmekte.
  • - MBR çıkışı RO besleme suyu olarak kullanılıyor.
  • - RO süzüntüsü fabrika içindeki proseslerde tekrar kullanılıyor.

Sistemden elde edilen çıkış sularına ait görünümler aşağıda verilmiştir.

Resim: Sırasıyla sistem giriş suyu, MBR çıkışı ve RO çıkışı.

Membran sistemlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir projeler.
MEMSİS ile yüksek standartları yakalayın.